Název projektu:GIGASPORT České Budějovice
Místo stavby:Č.Budějovice, Nové Budy
Funkce objektu:Prodejna sportovních potřeb
Charakter stavby:Novostavba
Termín dokončení stavby:12/2005
Investiční náklady stavby:cca 100 mil. CZK
Zajišťované činnosti:Dokumentace pro stavební řízení
Inženýrská činnost
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace