Název projektu:Klinika Medicover
Místo stavby:Praha 4, Nusle
Funkce objektu:Zdravotní středisko
Charakter stavby:Vestavba
Termín dokončení stavby:07/2005
Investiční náklady stavby:cca 60 mil. CZK
Zajišťované činnosti:Dokumentace pro stavební řízení
Inženýrská činnost
Projekt pro provedení stavby
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace