Název projektu:MŠ Spálené Poříčí
Místo stavby:Spálené Poříčí
Funkce objektu:Mateřská škola
Charakter stavby:Rekonstrukce, zateplení
Termín dokončení stavby:08/2013
Investiční náklady stavby:cca 4 mil. CZK
Zajišťované činnosti:Dokumentace pro stavební povolení
Inženýrská činnost
1
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace