Název projektu:Táborská 619
Místo stavby:Praha 4, Nusle
Funkce objektu:Polyfunkční dům
(bydlení, kanceláře, prodejna)
Charakter stavby:Novostavba
Termín dokončení stavby:06/2008
Investiční náklady stavby:cca 100 mil. CZK
Zajišťované činnosti:Projekt změny stavby před dokonč.
Realizační dokumentace
Autorský a technický dozor
Projekt změny dokončené stavby
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace