Název projektu:Arcidieceze Olomouc
Místo stavby:Olomouc
Funkce objektu:Administrativa
(zázemí arcidiecezního muzea)
Charakter stavby:Vestavba
Termín dokončení stavby:12/2003
Investiční náklady stavby:cca 20 mil. CZK
Zajišťované činnosti:Sklocementová konstrukce
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace