Název projektu:Prague Gate
Místo stavby:Praha 4, Chodov
Funkce objektu:Administrativa
Charakter stavby:Novostavba
Termín dokončení stavby:03/2003
Investiční náklady stavby:cca 500 mil. CZK
Zajišťované činnosti:Technická spolupráce s GP
Dílčí části DPS
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace