Název projektu:Pankrác House
Místo stavby:Praha 4, Nusle
Funkce objektu:Administrativa
Charakter stavby:Novostavba a vestavby kanceláří
Termín dokončení stavby:10/2004 - novostavba budovy
do současnosti - vestavby kanceláří
Investiční náklady stavby:cca 600 mil. CZK
Zajišťované činnosti:Spolupráce s generál. projektantem
Dokumentace pro stavební řízení
Inženýrská činnost
Prováděcí dokumentace
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace