Atelier je sdružení architektů, projektantů a dalších technických profesí činných nejen v projektové přípravě výstavby již od roku 2000.

Atelier pro Vás zpracuje přípravu Vašeho projektu ve všech jeho fázích:

 • Zpracování urbanistického konceptu a architektonické studie
 • Zpracování dokumentace stavby:
  • Dokumentace vlivu stavby na životní prostředí, Environmental Impact Assessment (EIA)
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Tenderová dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele (TD)
  • Dokumentace k provedení stavby (DPS)
  • Dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD)
  • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
  • Dokumentace změny stavby, dokumentace změny v užívání stavby (DZS)
  • Tepelně-technické posouzení stavby, průkaz energetické náročnosti budov
  • Dokumentace a energetické hodnocení k žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám
 • Inženýrská činnost, projednání dokumentace s orgány státní správy a zajištění všech povolení stavby
 • Zpracování návrhů interiérů
 • Zpracovnání výkazu výměr a rozpočtu, asistence při výběru zhotovitele stavby
 • Lokalizace projektu vytvořeného v zahraničí do českých legislativních podmínek
 • Zpracování projektové dokumentace ve vícejazyčné verzi (SK, EN, DE, RU)

Atelier dohlédne na kvalitu provádění Vaší stavby a dodržování platné legislativy v průběhu výstavby:

 • Autorský dozor
 • Technický dozor investora
 • Činnosti koordinátora BOZP na staveništi

Atelier Vám zprostředkuje čerpání dotací z dotačních programů:

 • Zelená úsporám - zateplení objektu
 • Nový panel - revitalizace panelových domů
 • Eurofondy - zprostředkujeme dotaci dle aktuální nabídky evropských dotačních programů
 • Programy ministerstev ČR - dotace Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Atelier pro Vás dále zajistí ve spolupraci s odbornými firmami tyto průzkumy a studie:

 • Geodetické (výškopisné a polohopisné) zaměření staveniště, vytýčení stavby
 • Geologický, hydrogeologický a radonový průzkum
 • Studie oslunění a denního osvětlení, měření umělého osvětlení
 • Akustická studie a měření hluku
 • Dendrologický a biologický průzkum (průzkum fauny a flory)
 • Dopravní studie, návrhy DIO
 • Stavebně-historický a stavebně-technický průzkum, mykologický průzkum
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace